... MIJN APOSTELTE ZIJN

Magdalena Aumont, naaister,
geboren op 27 oktober 1924,
gehuwd op 14 augustus 1948,
vijf kinderen en zes kleinkinderen .
MadeleineM17.gif (368450 octets)

 

 

 


" Wees niet bang, Ik ben Jezus van Nazareth, de Zoon der verrezen Mens. " " O, Magdalena dat een gelukkig lot U bruid maakte ! Verkondig de wonderen van Hem die U uit de duisternis tot zijn  heerlijk licht heeft geroepen. "
27 december 1972, 7de Verschijning, 1ste van Jezus

Tabel van de Verschijningen
Verschijning 1_10
Verschijning 11_20
Verschijning 21_30
Verschijning 31_40
Verschijning 41_50
Getuigenis
Het Glorierijke Kruis
Het Heiligdom van de Verzoening
Studie naar de uitvoerbaarheid
PRAKTISCHE RAADGEVINGEN
E-Mail

leblanc43.gif (674685 octets)

door de opdracht die Ik U gevraagd heb, te vervullen.Vrees niet, U zult gehaat worden om wille van Mij. Maar daarna zullen er zich in die stad zonen
des Lichts verheffen. "
6 oktober 1978, 49ste Verschijning

MEDEDELING

Ressource heeft de Boodschappen van Mevrouw Aumont in hun geheel weergegeven. Dit beinvloedt geenszins het oordeel van onze Moeder, de Heilige universele Kerk, enige " bruid van Christus ". Aan haar alleen heeft Jezus de sleutels van zijn Woord gegeven.
Ressource heeft een bouwprojekt ontworpen voor het Glorierijke Kruis waarvan zij de verwezenlijking heeft bewezen. Tot de oprichting en de bouw van het Heiligdom van de Verzoening zal alleen beslist worden door de burgerlijke en kerkelijke instanties, ieder in zijn respektievelijke wettelijke en canonieke domeinen. Dit is de enige weg die leidt tot de Verzoening tussen de Kerken en de Volkeren.

emanefl_petit.gif (9632 octets) Het boek "Mijn Apostel zijn" is verkrijgbaar tegen de prijs van 70 BF het exemplaar (+ 90 BF verzendingskosten per boek)
renseignements@ressource.fr
Copyright Ressource"