PRAKTISCHE RAADGEVINGEN

Reiswijzer

Met de auto :

1. Snelweg Parijs-Rouen, uitrit Dozulé (254 km vóór Caen).

2. Vanuit het zuiden, tot Caen rijden en dan snelweg richting Rouen, uitrit Dozulé (25 km voorbij Caen).

Met de trein :

in Caen uitstappen en dan de bus of een taxi nemen.

 

Missen

Alle dagen : in Lisieux : 8u, 9u, 11u30 in de kapel van het Karmel

Zondags : 10u30 in de basiliek van Lisieux en in Dozulé,

11u30 en 17 u in de onderaardse kapel van Lisieux

Gebedtijd op de Hoge Heuvel

Elke dag om 14u30.

Op 28 ste maart, de zondag na de 14de september en op Christus Koning, is er kruisweg om 10u30 en gebed om 13u30.

 9de uitgave ( 69 duizend)

Gedrukt in Frankrijk door Corlet (14 460 Colombelles)

Wettig depot : Parijs.25 maart 1998 feest van de bleide aankondiging

Prijs 70 BF

Verspreiding van de boodschappen

Op verzoek van Mr en Mw AVOYNE, die iedere dag het gebed op de Hoge Heuvel levendig maken, heeft Ressource de Boodschap van Dozulé op 14 september 1994 uitgegeven.

Deze eerste uitgave van het boek " Mijn Apostel zijn" (10.000 exemplaren) bevatte eveneens het projekt van het Glorierijke Kruis, voorbereid door Ressource, alsook een samenvatting van de tot hiertoe ondernomen werken.

Sinds die datum werd "Mijn Apostel zijn" uitgegeven in het Engels (10.000 ex., 2.2.95), in het Italiaans (5.000 ex., 28.3.95), in het Duits (5.000 ex., 28.3.95), in het Hebreeuws (3;000 ex., 14.9.96), in het Indonesisch (3.000 ex., 1.11.97). Het werd heruitgegeven in het Frans op 14.9.95 (15.000 ex.) en op 21.7.97 (15.000 ex.).

De vertalingen in het Arabisch en het Nederlands zullen eerstdaags verschijnen. De vertalingen in het Pools, het Spaans, het Portugees, het Russisch,... zijn in uitvoering.

In 1995 verscheen het tijdschrift Ressource voor de eerste maal. De oplage ervan beloopt 3000 exemplaren, 5 maal per jaar en behelst een speciale uitgavenummer in kleuren.

Het stelt de bronnen van ons geloof en de Boodschap van Dozulé voor, evenals de studies (zowel de technische, administratieve, juridische als de historische) en de gebeurtenissen in verband met de Boodschap en de oprichting van het Glorierijke Kruis. In 1998 zal de oplage van het tijdschrift opgevoerd worden tot 4500 exemplaren.

In april 1996 werd via internet de voorstelling in het Engels mogelijk van de Boodschap van Dozulé en van de desbetreffende studies, aan volgend adres : http\\www.resssoures.fr.

Het boek "Mijn Apostel zijn" is verkrijgbaar tegen de prijs van 70 BF het exemplaar (+ 90 BF verzendingskosten per boek)

Het jaarabonnement op het tijdschrift Ressource (in het Frans) kost 400 BF (5 nummers)

De aanvragen zijn te richten aan : Ressource België : 37, H. Limbourglaan ,1070 Brussel

Alle briefwisseling of vragen om inlichtingen kunnen eveneens aan dit adres gezonden worden.