Tabel van de Verschijningen en Boodschappen aan Magdalena Aumont van Dozulé in Normandië

Proloog

" Sinds 12 april 1970, is het voor mij de Verrijzenis. "

1 ste Verschijning, 28 maart 1972, Hoge Heuvel

" U zult dit Kruis verkondigen en zult het dragen. "

2 de Verschijning, 8 november 1972, Hoge Heuvel

" Het is tijd, om al die zondaars te redden die Jezus niet lief hebben. "

3 de Verschijning, 7 december 1972, Hoge Heuvel

" Zeg aan de priester, op deze plaats, het Glorierijke Kruis te doen oprichten en aan zijn basis een heiligdom. "

4 de Verschijning, 19 december 1972, Hoge Heuvel

" U zult dit kruis nog driemaal zien. "

5 de Verschijning, 20 december 1972, Hoge Heuvel

" Zeg aan de priester dat het Glorierijke Kruis, op deze plaats opgericht, vergelijkbaar moet zijn met Jerusalem. "

6 de Verschijning, 21 december 1972, Hoge Heuvel

" Vind drie personen en bidt samen de rozenkrans voor de oprichting van het Glorierijke Kruis, hier aan de grens van het grondgebied van Dozulé. "

7 de Verschijning, 27 december 1972, nabij de kerk die zij met bloemen versierd heeft voor een bruiloft.

" Wees niet bang, ik ben Jezus van Nazareth, de Zoon der verrezen Mens. ".

- - - - - - - -

8 ste Verschijning, 12 juni 1973, Sint Jozefkapel

" Het Glorierijke Kruis en het Heiligdom van de Verzoening doen oprichten ".

9 de Verschijning, 6 juli1973, Sint Jozefkapel

" De dienares des Heren zal een taal gesproken hebben die haar vreemd is. "

10 de Verschijning, 7 september 1973, Sint Jozefkapel

" Verheugt U, verheugt U, voortdurend in de Heer, zoals de dienares des Heren, hier aanwezig, vol overvloeid is van vreugde in het Licht dat zij ontdekt . "

11 de Verschijning, 5 oktober 1973, Sint Jozefkapel

" Ontferm U mijn God ." " Het Glorierijke Kruis moet vergelijkbaar zijn met de stad Jerusalem door zijn vertikale afmeting (738 meter). Het moet een grote lichtsterkte uitstralen. "

12 de Verschijning, 2 november 1973, Sint Jozefkapel

" Dozulé is voortaan een gezegende en gewijde stad. "

13 de Verschijning, 4 januari 1974, Sint Jozefkapel

" Waarom vreest U ? Waarom twijfelt U ? Ik ben er ! "

14 de Verschijning, 1 maart 1974, Sint Jozefkapel

" Verheugt, U want de tijd is nabij dat de Mensenzoon in Glorie zal terugkomen. "

15 de Verschijning, 5 april 1974, Sint Jozefkapel 

" Het Glorierijke Kruis zal alle zonden uitwissen. "

16 de Verschijning, 3 mei 1974, Sint Jozefkapel

" Haast U om het Glorierijke Kruis op de plaats te doen oprichten. "

- - - - - - - -

17 de Verschijning, 31 mei 1974, Sint Jozefkapel

" Ik ben de Aartsengel Michaël. " " Ik ben Jezus van Nazareth de Zoon van de verrezen Mens onder de doden. " " Vraag een kaars en doet ze branden. Dat allen die in deze kapel zullen komen uw voorbeeld volgen. "

18 de Verschijning, 5 juli 1974

" Jezus verschijnt maar blijft stilzwijgend. "

19 juli 1974

" Ontdekking van het water in het bekken. "

19 de Verschijning, 3 augustus 1974, " Plaats van het Kruis " Hoge Heuvel

" Komt allen in processie en vreest niet U te wassen. Dit water is geen bron. Het is water dat uit de aarde komt. "

20 ste Verschijning, september 1974, Sint Jozefkapel  

" Jammer niet. "

21ste Verschijning, 1 november 1974, in de kerk van Dozulé

" Na deze dagen van nood, zal de Mensenzoon persoonlijk in de hemel verschijnen. "

- - - - - - - -

22ste Verschijning, 14 februari 1975, Sint Jozefkapel

" De Heer is mij verschenen... Hij heeft me niets gezegd. "

23ste Verschijning, 21 februari 1975, Sint Jozefkapel

" Zeg aan de priester dat het in de naam van God en door Hem is dat U voorspeld hebt. "

24ste Verschijning, 28 februari 1975

" Deze generatie is de slechtste en de meest schijnheilige. "

25ste Verschijning, 7 maart 1975 Sint Jozefkapel

" Deze stad... gezegend en gewijd zal beschermd zijn... "

" Wees onderdanig en aanvaard geen hulp voor U-zelf. "

26ste Verschijning, 14 maart 1975

" Volhard, Magdalena, in het gebed, de vasten en de onthouding. "

27ste Verschijning, 21 maart 1975

" Begin morgen een noveen. "

28ste Verschijning, 28 maart 1975 in de kerk van Dozulé

" Het is door het Glorierijke Kruis, dat het teken van de Mensenzoon is, dat de wereld gered zal zijn. "

- - - - - - - -

29 ste Verschijning, 11 april 1975, Sint Jozefkapel

" Zeg aan de priester : Ik verlang dat de hele wereld de Boodschap kent. "

 

30 ste Verschijning, 2 mei 1975, Sint Jozefkapel

" Een eeuwige hernieuwing. "

31 ste Verschijning, 30 mei 1975, Sint Jozefkapel

" Degenen die aan de voet van het Glorierijke Kruis, berouw zullen tonen, zal Ik doen herleven in de Geest van Mijn Vader. "

32 ste Verschijning, 27 juni 1975, Sint Jozefkapel

" Zeg aan de zuster zo vriendelijk te zijn, vrijdag hier te komen. "

33 ste Verschijning, 4 juli 1975, Sint Jozefkapel

" Deze brief richt zich tot het hoofd van de Kerk :... U, hoofden van de Kerk, voorwaar, Ik zeg het U, het is door dit Kruis, op de wereld opgericht, dat de volkeren zullen gered worden... "

34 ste Verschijning, 19 september 1975, Sint Jozefkapel

" U priesters en zusters met de Boodschap belast, laat de mensheid niet verloren gaan. "

35 ste Verschijning, 5 december 1975, Sint Jozefkapel

" ...In dit leven, zal Satan over hen geen macht meer hebben. "

36 ste Verschijning, 25 december 1975, Kerstmis, Sint Jozefkapel

" Een noveen " " 1ste dag "

" De Mensheid zal geen vrede vinden zolang zij Mijn Boodschap niet zal kennen en ze niet zal uitvoeren. "

37 ste Verschijning, 26 december 1975, Sint Jozefkapel

" 2 de dag "

" Ik zal de ziel van de priesters en de zusters met genade vervullen, want het is door hen dat Mijn Boodschap gekend moet worden. "

38 ste Verschijning, 27 december 1975, Sint Jozefkapel

" 3 de dag "

" Ik zal de vrome en trouwe zielen in Mijn Hart dragen. Want zij hebben Mij getroost op de Lijdensweg. "

 

39 ste Verschijning, 28 december 1975, Sint Jozefkapel

" 4 de dag "

" Ik zal de stralen van Mijn Genade over de heidenen en al degenen die me nog niet kennen, laten neerkomen, op het ogenblik dat ze Mijn Boodschap zullen kennen. "

40 ste Verschijning, 29 december 1975, Sint Jozefkapel

" 5 de dag "

" Ik zal de ziel van de ketters en de afvalligen aantrekken tot de eenheid van de Kerk. "

41 ste Verschijning, 30 december 1975, Sint Jozefkapel

" 6 de dag "

" Ik zal in het binnenste van Mijn Hart, de kinderen en de bescheiden zielen ontvangen, opdat ze een bijzondere genegenheid aan Onze Vader des Hemels zouden bewaren. "

42 ste Verschijning, 31 decembre 1975, Sint Jozefkapel

" 7 de dag "

" Gaat zeggen aan de burgemeester van deze stad... dat God hem gelast, aan de Kerk de grond terug te geven waarvan ze eigenares moet worden. "

43 ste Verschijning, 1 januari 1976, Sint Jozefkapel

" 8 ste dag "

" Ik zal de zielen van het Vagevuur ontlasten. Mijn Bloed zal hun brandwonden helen. "

44 ste Verschijning, 2 januari 1976, Sint Jozefkapel

" 9 de dag "

" Ik zal de meest verharde harten, de ongevoelige zielen, degenen die het diepst Mijn Hart kwetsen, nieuw leven inblazen. "

44 ste -bis Verschijning, 10 december 1976, Sint Jozefkapel

" Ik voelde mij niet naar de hemel vervoerd zoals wanneer Jezus mij verschijnt. " (cf 47 ste Verschijning)

- - - - - - - -

45 ste Verschijning, 1 juli 1977, Sint Jozefkapel

" Hij geeft Zijn Genade aan al degenen die naar Hem luisteren en verklaart gelukzalig degenen die Zijn Boodschap verkondigen en ze uitvoeren." 1

46 ste Verschijning, 2 december 1977, Sint Jozefkapel

" Wil U zo goed zijn, uw handschriften af te geven aan de door de mens aangestelde priester. "

47 ste Verschijning, 3 februari 1978, Sint Jozefkapel

" Satan verleidt U." " U, Magdalena, die het enigste zichtbare teken bent voor Mijn Boodschap, U zult niet meer falen. "

48 ste Verschijning, 7 juli 1978, Sint Jozefkapel

" Het is op deze gezegende en gewijde berg, de plaats die Hij gekozen heeft, dat alles zal hernieuwd worden. "

49 ste Verschijning, 6 oktober 1978, Sint Jozefkapel

" Voor de derde maal Magdalena, Ik vraag U Mijn Apostel te zijn door de opdracht die Ik U gevraagd heb, te vervullen. Vrees niet, U zult gehaat worden om wille van Mij. Daarna zullen er zich in die stad zonen des Lichts verheffen. "

49 ste(bis) Verschijning

Droom van Magdalena en bekering van Roland (haar man)

50 ste Verschijning, 6 augustus 1982

" ...Michaël de Aartsengel :... Wegens de ongehoorzaamheid van de priesters, geeft Jezus Zijn Genade aan al degenen die Zijn Boodschap verkondigen. " 2

 

 

1. Canon 759 " De leken, krachtens het Doopsel en het Vormsel, zijn door het woord en het voorbeeld van hun christelijk leven getuigen van de evangelische boodschap. Ze kunnen ook opgeroepen worden om samen te werken met de bisschop en de priesters, in de uitoefening van het ministerie van het woord. " Wetboek der Kerkregelen door Joannes Paulus II op 25 januari 1983 afgekondigd.

2. De eerste priester die gemachtigd werd om te preken was Sint Augustinus in de 4de eeuw te Hippone. (Algerië : Annaba).

De eerste diaken die gemachtigd werd om te preken, na Sint Ephrem van Syrië in de 4de eeuw, was Sint Franciskus van Assisi, in de 13de eeuw.

Het is het Concilie Vatikaan II " Apostolicam actuositatem " die per dekreet van 18 november 1965 aan de leken " een meer intens en uitgebreider apostolaat veroorloofde. " (Paulus VI en de bisschoppen van het Concilie.)